Thành lập Ban Điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

0
847
Vùng hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn

Chiều 21.8, tại TP. Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết và công bố thành lập Ban Điều phối quản lý tổng hợp (QLTH) lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh – Trưởng ban Điều phối của hai địa phương cùng chủ trì và thực hiện lễ ký kết quy chế hoạt động của Ban Điều phối và Tổ công tác thường trực, giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, hai địa phương cũng có trách nhiệm liên tỉnh đối với các quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư khai thác, sử dụng tài nguyên ở lưu vực sông và vùng bờ. Đặc biệt, hai địa phương cũng tăng cường phối hợp liên ngành, liên vùng trong công tác giám sát để quản lý, sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên nước hiệu quả, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái đối với lưu vực sông và vùng bờ. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu chung của lưu vực sông và vùng bờ; chia sẻ và đồng khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thống nhất với đề xuất lắp đặt vị trí hai trạm quan trắc tại Ái Nghĩa và cầu Tứ Câu nhưng phải lựa chọn cho được các thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện tự nhiên, hiện đại. Đồng thời thống nhất với quan điểm của Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về hướng đầu tư các hạ tầng liên quan, đó là Đà Nẵng sẽ hỗ trợ kinh phí thực hiện và việc xây dựng trên địa bàn  nào thì địa phương đó làm chủ đầu tư…

Được biết, Sở Tài nguyên và môi trường hai địa phương là cơ quan đầu mối để phối hợp thực hiện các nội dung của quy chế này. Ban điều phối họp định kỳ 6 tháng một lần tại địa điểm thuộc địa bàn của địa phương đang đảm nhiệm việc chủ trì tổ chức để đánh giá kết quả hoạt động và ban giao vị trí chủ trì theo hình thức luân phiên.

P.V