Trước thềm Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Thông tin – Truyền thông giới thiệu video về Đà Nẵng với chủ đề “Chào mừng đến với Đà Nẵng”.