HLV Vũ Tiến Thành: ‘Sài Gòn FC việc gì phải đi đêm với cầu...

Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành bác bỏ thông tin Sài Gòn FC lén lút tiếp cận cầu thủ của CLB Gia Định,...