Quảng Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự án Cổng trời Đông Giang

0
500

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gởi Thủ tướng Chính phủ về dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, đây là dự án mà thời gian qua dư luận lo ngại sẽ xâm phạm diện tích rừng tự nhiên.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, thực hiện Công văn số 2240 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông tại xã Mà Cooih (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) theo đó, tỉnh đã xác định hiện trạng, trạng thái rừng thuộc phạm vi dự án và khu vực xung quanh trước khi thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại Công văn số 1854 và Công văn 25 của Sở NNPTNT Quảng Nam.

Hiện đã xác định hiện trạng đất rừng trong ranh giới dự án bao gồm: Quy hoạch rừng phòng hộ là 19,71ha, hiện trạng là chưa có rừng; quy hoạch rừng sản xuất là 16,99ha, hiện trạng rừng tự nhiên là 4,74ha, rừng trồng 5,91ha, đất chưa có rừng là 6,34ha; diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 83,3ha, hiện trạng là rừng tự nhiên là 12,40ha, rừng trồng là 7,61ha và đất khác.

Về rừng tự nhiên, tổng cộng diện tích rừng tự nhiên trong khu vực là 17,1ha, được giữ nguyên không tác động, không chuyển đổi mục đích sử dụng. Về diện tích quy hoạch rừng phòng hộ (trạng thái chưa có rừng), được xác định đúng theo quy hoạch 3 loại rừng là 19,71ha. Diện tích này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chuyển đổi tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 theo đúng Luật Lâm nghiệp và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế…

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 295/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang trên diện tích khoảng 120ha đất rừng, do Công ty cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư của dự án là 400 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án, Tập đoàn FVG khẳng định toàn bộ diện tích đất rừng sẽ giữ nguyên, ngoài ra sẽ giữ lại 1m đất dọc theo ranh giới hành lang dự án để cho người dân có đường đi vào vùng sản xuất và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Theo tamky.site