Nhớ về xứ Quảng

0
824

Tha phương lưu lạc Sài Gòn

Mấy mươi năm trước nay còn khắc ghi

Nhớ ngày cất bước ra đi

Luyến lưu cảnh cũ, tình quê khôn rời

 

Nhớ hoài xứ Quảng xa xôi

Nhớ non xanh, nhớ núi đồi bao la

Nhớ tổ tiên, nhớ quê nhà

Nhớ người em gái chốn xa đợi chờ

 

Nhớ sông Thu nước lặng lờ

Nhớ Trường Giang sóng xô bờ bãi dâu

Nhớ Bà Rén, nhớ Câu Lâu

Nhớ sông Hoài, nhớ Chùa Cầu Hội An

 

Nhớ Tam Kỳ, nhớ Quế Xuân

Nhớ Đèo Le suối nước tuôn trắng ngần

Nhớ quần thể Tháp Mỹ Sơn

Nhớ Trà Kiệu, nhớ đập tràn Vĩnh Trinh

 

Nhớ hồi chinh chiến đao binh

Chống xâm lăng, chốn ẩn mình Trường Sơn

Nhiều khi lánh giặc gian nan

Thương quê hương lắm khổ nàn chiến chinh

 

Bây chừ đất nước thanh bình

Ta về thăm lại xứ mình mến thương

Dẫu xa vạn dặm nẻo đường

Vẫn còn lưu luyến cố hương đêm ngày.

                                                                                                              Trung Sơn