Do ảnh hưởng của bão số 12, mưa to, gió lớn, kết hợp với việc thủy điện xả lũ, nhiều vùng ở Quảng Nam ngập sâu trong nước, giao thông bị chia cắt.