Trận lũ lịch sử tại Quảng Nam năm 2017 nhìn từ trên cao. Video được quay tại đôi bờ sông Thu Bồn, khu vực Duy Xuyên , Đại Lộc , Điện Bàn.
Bài hát Thương lắm miền Trung do Anh Thơ trình bày.