Hát bội xứ Quảng

0
725

Đên nhạc hát Bội nhân Đại lễ kỉ niệm 540 năm ngày mất Đức Thủy Tổ (1475 – 2015) Hồ Quý Tộc tại làng Lệ Trạch, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên, T. Quảng Nam